Изложба от ученически репродукции и рисунки на ученици от Ателие изкуство при НГДЕК, водени от г-жа Адриана Бонева, посветена на 1150 години от Успение Кирилово.

Разгледайте и още снимки, свързани с училищния живот и събитията в Класическата гимназия.