Научен ръководител: Васко Арнаудов (история)

Класни ръководители: Искра Атанасова (латински език), Радослав Илиев и Йорданка Михайлова (ИСИРКС институт)

Фотограф: Ния Доскова

Разгледайте и още снимки, свързани с училищния живот и събитията в Класическата гимназия.