Всяка учебна година в рамките на месец юни се представят творчески проекти и рисунки на талантите в НГДЕК “Константин Кирил Философ“.

Така и тази година Ви представяме една обща импресия от бивши и настоящи работи на ученици от Ателие „Изкуство“ и много свободни задачи на младите таланти!