Научни ръководители: Адриана Бонева (история на културата) и Даниел Иванов (музика)

 Класни ръководители: Адриана Бонева, Красимира Шкодрова (педагогически съветник), Даниел Иванов, Тодор Таслаков (български език и литература)

 Фотограф: Ванеса Мицкас

 По стъпките на Светите братя Кирил и Методий. Учениците посещават градовете Будапеща (Унгария), Прага (Чехия), Братислава и Девин (Словакия), Виена (Австрия), Нови Сад и Сремски Карловци (Сърбия).