Ивана Йорданова

Педагогически съветник

   Възпитаничка на гимназията от тридесет и петия випуск. Получава висшето си образование в Университетът в Абърдийн, Шотландия със специалност „Психология“. В университета се занимава с доброволческа дейност, свързана с подпомагане на деца в проблемни ситуации. Започва работа в НГДЕК през 2020 г. като педагогически съветник, а 2021 г. записва магистратура в Нов Български Университет – „Клинична психология – психоаналитична перспектива“.

Педагогически съветник