Таня Петрова

Български език и литература

Таня Петрова завършва специалност „Славянска филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 2012 г. Работи като учител по български език и литература пет години и като преподавател в Училищната Телерик Академия. Съавтор е на редица помагала за подготовка на учениците в прогимназиалния образователен етап.

Професионалните ѝ интереси са в областта на фолклора, литературите на славянските и балканските народи и литературознанието, а личните ѝ слабости винаги я водят при планини, котки и прекрасни хора.

Български език и литература