Николая Янева

Български език и литература

Завършва специалност „Българска филология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2020 година. Към момента е магистър по „Образованието по български език и литература в средното училище“ към Факултета по славянски филологии. Участвала е в проекти на Катедрата по методика с педагогическа насоченост в интеркултурна среда. Чрез тези проекти успява да преподава в неделни училища - в град Неапол (Италия) и в град Белград (Сърбия).

Професионалните ѝ интереси са в областта на литературознанието, образованието в интеркултурна среда и методически изследвания, свързани с дискурса на ученика.

Имейл - nikolaya.yaneva@abv.bg

 
Български език и литература