Николая Янева

Български език и литература

Завършва специалност „Българска филология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистратура „Образованието по български език и литература в средното училище“ към Факултета по славянски филологии. Участвала е в проекти на Катедрата по методика с педагогическа насоченост в интеркултурна среда. Чрез тези проекти успява да преподава в неделни училища в град Неапол (Италия) и в град Белград (Сърбия).

През 2023 година става носител на награда „Гергина Тончева“ за приноса в съхранието, развитието и постиженията на хуманитарното и класическо образование, след като извежда втория випуск в прогимназиален етап на НГДЕК с отличен успех на НВО след VII клас.

Професионалните ѝ интереси са в областта на методиката и педагогическите изследвания.

Имейл - nikolaya.yaneva@abv.bg

 
Български език и литература