Ванеса Андонова

Български език и литература

Ванеса Андонова е възпитаник от XXXII випуск на Гимназията. През 2017 г. завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, a през същата година продължава своето образование в магистърска програма по литературознание. През 2018 година защитава магистърска теза на тема „Чужденката царица в българскияисторически роман“ и завършва с отличие. През 2018 г. получава втора награда от Двадесетата Национална научна конференция за студенти и докторанти и през 2019 г. печели в категорията „Млади учени“ в конкурса за подбор на участници в програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ към ФСлФ към СУ. През 2020 г. в Четиринадесети Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий ѝ бива присъдено първо място в секция „Литературознание“. Има публикации в периодични издания и научни сборници. От 2016 г. до 2019 г. трупа опит като асистент-учител.

Към момента е учител по български език и литература в НГДЕК и редовен докторант към Катедрата по българска литература към ФСлФ. Темата, по която работи, е „Психологическият роман в българската литература от първата половина на XXвек“.

Vanesa-Andonova.png

Български език и литература