Ванеса Андонова

Български език и литература

Ванеса Андонова е възпитаник от 32. випуск на Гимназията. През 2017 г. завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, a през същата година продължава своето образование в магистърска програма по литературознание. През 2018 година защитава дипломна работа на тема „Чужденката царица в български исторически роман“ и завършва с отличие. Участва в различни конференции, проекти и форуми, а нейни текстове са публикувани в периодични издания и научни сборници. От 2016 г. до 2019 г. трупа опит като асистент-учител. Към момента е учител по български език и литература в НГДЕК и млад учен към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

Vanesa-Andonova.png

Български език и литература