Яна Колева

Български език и литература

Яна Колева е част от тридесетия випуск на НГДЕК. Завършила е “Културология” и “Педагогика на обучението по български език и литература”, магистър е в програмата “Изкуства и съвременност (ХХ-ХХI век)“ на СУ. Занимава се с редакторска и коректорска дейност, преподава български език и литература от седем години, а от 2018 е част от учителския колектив на гимназията.

Yana-Koleva.png

Български език и литература