Team Members

Латински език

Искра Атанасова

Латински език

Латински език

д-р Марта Методиева

Латински език

Латински език

Красимир Иванов

Латински език

Латински език

Паулина Мичева

Латински език

Латински език

Стефан Стефанов

Латински език

Старобългарски език

Вероника Шалагин

Старобългарски език

Старобългарски език

Кирил Кирилов

Старобългарски език

Старогръцки език

Валентина Александрова

Старогръцки език

Старогръцки език

Теодор Тодоров

Старогръцки език