Искра Атанасова

Латински език

  •   От 1982 г. след успешно издържан конкурсен изпит е старши учител по латински език в НГДЕК.
  •   През 1986 г. завършва едномесечен курс в "Гьоте институт" (Фрайбург).
  •   През 1994 г. придобива Първа квалификационна степен.
  •   През 2001-2002 г. е на редовна едногодишна специализация в катедра "Класическа филология" на СУ "Св. Климент Охридски".
  •   Владее немски, латински , старогръцки и руски езици.
  •   Грамота за постижения в хуманитарната област – латински  език от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”. София, 21 .05. 2011 г.
  •   Участие в международен семинар на тема „Възникване и развитие на европейския дух”, Олимпия, Гърция, юни 2000 г. (Партньорство по програма „Коменски”).
  •   Публикации на Искра Атанасова вижте тук.Латински език