Искра Атанасова

Латински език

  От 1982 г. след успешно издържан конкурсен изпит е старши учител по латински език в НГДЕК.

  Владее немски, латински , старогръцки и руски езици.

  Грамота за постижения в хуманитарната област – латински  език от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”. София, 21 .05. 2011 г.

  Участие в международен семинар на тема „Възникване и развитие на европейския дух”, Олимпия, Гърция, юни 2000 г. (Партньорство по програма „Коменски”).

  Подробна автобиография на Искра Атанасова вижте тук.

  Публикации на Искра Атанасова вижте тук.


Iskra-Atanasova.png

Латински език