Красимир Иванов

Латински език
  • Красимир Иванов е възпитаник на Класическата гимназия от 32. випуск.
  • Завършва бакалавър Класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
  • Учи в продължение на две учебни години в Академия Вивариум Новум в Рим, Италия.
  • E-mail: krasi_ivanov94@abv.bg

Krasi-Ivanov.png

Латински език