Бетина Янева

Старогръцки език
Бетина Янева е възпитаник на Класическата гимназия и е завършила Класическа филология в СУ "Св. Климент Охридски". Интересува се от метрика и музика в античната поезия. Сред интересите ѝ са също индоевропейските заемки в унгарския език.
Старогръцки език