Валентина Александрова

Старогръцки език

Валентина Александрова е родена на 28 ноември 1995 година в гр. Ямбол. Завършва ГПЗЕ "З. Стоянов" гр. Сливен с профил френски-английски. През 2018 година завършва специалност "Класическа филология" с педагогически профил в СУ "Св. Климент Охридски". Две години след това завършва магистратура "Астрономия и популяризация на астрономията" отново в СУ. Работила е като преводач, редактор и копирайтър. Изнасяла е лекции пред ученици в Планетариума в гр. Смолян и в Астрономическата обсерватория на Софийски университет. Притежава езикови сертификати по английски, френски и корейски език.

Преподава старогръцки език в НГДЕК от 2018 година.

Имейл адрес за връзка: valeksa1428@gmail.com

Старогръцки език