д-р Людмил Петров

Психология и логика, свят и личност
  • Магистърска степен по философия във Философския факултет при СУ „Св. Климент Охридски”.
  • Докторска степен по философия в катедра „Философска антропология” към Института за философски изследвания - БАН.
  • Главен асистент в катедра: „Религия, вярвания и светоглед” към ИИОЗ (институт за изследване на обществата и знанието) при БАН.
  • Член на Съюза на учените в България.

Lusi-Petrov.png


Психология и логика, свят и личност