Ангел Димитров

Философия
Ангел Димитров е част от XXXVIII випуск на Гимназията. Интересите му са в областта на античната и средновековната философия. Стреми се да предаде на учениците си любов към философията не само като наука, но и като начин на живот.
Философия