Александър Иванчев

История и цивилизация

Завършил НГДЕК „Константин Кирил Философ“ през 1982 г. /I-ви випуск/. През 1989 г. се дипломира в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност История.

От 1989 г. е щатен преподавател по Нова /Модерна/ и Най-нова /Съвременна/ обща история и Османско владичество /XV – XIX в./ в нашите земи в 10-ти и 11-ти клас, както и в профила по история в 11-и и 12-и клас в НГДЕК.

В периода 1996 – 2005 г. работи и като хоноруван асистент по Средновековна история в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

От 1994 до 2005 г. е проверител на кандидатстудентски работи в СУ „Св. Кл. Охридски“ и в УНСС, а от 1998 г. е и базов учител към СУ „Св. Кл. Охридски“.

От 2000 – 2005 г. е член на работна група към Дирекцията по образование на Съвета на Европа, като участва в семинарите и конференциите по проекта на Съвета на Европа “Европейските измерения в преподаването на история”.

През 2004 г. участва и като лектор в семинар на Съвета на Европа за развитието и модернизацията на учебниците по история в Република Молдова.

От 2005 до 2014 г. работи като учител по история и директор на Българско училище „Пейо Яворов“ към посолството на Република България в Кралство Белгия.
От 2014 г. продължава редовната си работа като учител в НГДЕК.

През 1994 г. взема участие в учебно пътуване до Япония по покана на Японското посолство и Японската фондация, а през 1995 г. участва  в семинар за обучение на учители на тема „Как да преподаваме демокрация в училище“ в гр. Виборг, Кралство Дания.

Също така е участвал в проекти на различни НПО свързани с обучението и учебниците по история и тяхната модернизация.

Автор е на лекции, статии в български научни списания и на учебници по история и цивилизация. Владее руски, английски и френски език

История и цивилизация