д-р Александър Стоянов

История и цивилизации
Роден на 13.XI.1987 г. в София.

2006 г. - Завършва НГДЕК "Константин-Кирил Философ", първенец по История на 25-ти випуск
2010 г. - Защитава бакалавърска степен по "История" в СУ "Климент Охридски", специализация "Нова и Съвременна история"
2011 г. - Защитава магистърска степен cum laude в Лайденския университет, Нидерландия, специалност "European Expansion and Globalization"
2017 г. - Защитава докторска степен в Лайденския Университет, Нидерландия с дисертационен труд "Russia Marches South: Army Reform and Battlefield Performance in Russia's Southern Campaigns, 1695-1739"

Автор на 5 публикувани монографии и над 190 научни и научно популярни статии.

e-mail: aleksandarstoyanov@abv.bg
История и цивилизации