д-р Владимир Ангелов

История и цивилизация

  • Роден на 1 януари 1976г. в град София.
  • 1995 – Завършва Класическата гимназия.
  • 1995-2000 – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност История, специализация История на Византия и балканските народи.
  • 2003-2006 – Редовен докторант към катедрата по Средновековна история на България в СУ „Св. Климент Охридски“.
  • 2006 – Доктор по история след защита на дисертационен труд „България и българите във византийската историография от XV в.“

e-mail: angelov_vlad@yahoo.com

Vlado-Angelov.png

История и цивилизация