доц. д-р Радослав Спасов

История и цивилизации
 • 1995 г. - Средно образование в Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе
 • 2000 г. – магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2000 г. - квалификация „Журналист-кореспондент на средствата за масово осведомяване“ от Център за образователни услуги на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2002-2004 г.– учител в ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе
 • 2004-2007 г.– редовен докторант към катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“, защита на докторска теза на тема: „Българите католици в Северна България (1700-1878)“
 • 2007-2008 г. – библиотекар в ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе
 • 2008 г. – архивист в Български исторически архив на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
 • 2008-2010 г. – редактор в отдел „Рисърч и архив“ в телевизия ПРО.БГ
 • 2010-2018 г. – ст. асистент/гл. асистент по История на Българското възраждане в катедра История на България в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2016 г. – защитен втори докторат в катедра „Български език като чужд“ във ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Българското културно и историческо пространство (визуализация на обучението по български език като чужд)
 • 2018 г. – до този момент – доцент по История на Българското възраждане в катедра по История на България в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“

История и цивилизации