проф. д-р Пламен Митев

История и цивилизации

Биографични данни:

  • Завършил специалност „История” в Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1981 г.
  • от 1982 г. асистент по Българско възраждане;
  • 1986 г. – старши асистент;
  • 1989 г. – главен асистент;
  • 1998 – доцент;
  • 2013 – професор
  • докторска теза – „Търговията в българските земи през 18 век”, защитена през 1989 г.
Административни длъжности:
  • 2003 - 2007 г. - зам.-декан на Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
  • 2007 - 2015 г. декан на Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Специализации:
  • Франция
Членство в научни организации:
повече информация тук.
История и цивилизации