Мариела Папазова

История и цивилизации

Родена съм на 25.07.1964 година в град София. Майка съм на две деца.

До 7 клас съм учила в 127 ОУ „Иван Денкоглу”. Гимназиалното си образование получих в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”. Завърших през 1983г. с отличен успех и златен медал „Георги Димитров”. Образованието си продължих в СУ „Св. Климент Охридски”. Учебната 1983-1984 следвах Класическа филология, но през 1984 се прехвърлих в специалност История. Специализирала съм Средновековна българска история. През 1989 завърших университета като магистър историк, учител по История. Дипломирала съм се с успех Отличен 5.66 и златен медал „Георги Димитров”. В периода 1990 – 1994  следвах Богословие в Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

В периода от 1989 до 1997 съм учител по История и История на културата в НГДЕК с тясна специализация в областта на Средновековната история, история на средновековната култура и християнство. От 1993 до 1995 съм била хоноруван асистент по История на държавата и правото в Славянски университет. Водила съм упражнения в първи курс.

От 1992 до 1995 съм автор и водещ на предаване в „Дарик” радио и радио „7 дни” на програма „Вяра”.

От 1998 до 2000 работех като технически сътрудник към „Олимпика” ЕАД, завеждащ спортна дейност, което ми даде богат опит в организирането на събития, лагери, конференции и натрупах социални умения и компетенции.

В периода 1999- 2011 съм репортер, редактор и главен редактор в следните медии – BBT, Sportal.bg, Topsport.bg, Livesport.bg. Работата в медийна среда ми помогна да съм изключително комуникативна и креативна.

През 2011 поднових учителска си практика в НГДЕК, по заместване на колега в 8 клас, с област на преподаване Антична история.  През същата година водех часове и в профил „История” – Средновековна българска история и часове по Археология по проект „Успех”.

От 2012 заемам длъжността директор на НГДЕК, като до 2015 бях изпълняващ длъжността директор. През 2015г. спечелих обявения за директор конкурс. През тези години натрупах богат управленски опит, административни умения, с помощта на които установих като практика в гимназията добрата и пълноценна комуникация между учители, ученици и родители. Благодарение на предишния си опит и желание за работа успях да въведа честите обмени и сътрудничество с учебни заведения в страната и чужбина.

В периода от 2012 до 2021 съм участвала в много и различни обучения и съм натрупала над 19 кредита.

Големият интерес за кандидатстване в пети и осми клас за учебната 2021/2022 година свидетелства за добрата и балансирана политика, която осъществявам в училище.


История и цивилизации