проф. д-р Даниел Вачков

История и цивилизация

 Роден на 4 септември 1964 г. в гр. София.

 Доц. д-р Даниел Вачков е Директор на Института за исторически изследвания към БАН. Той е член на Експертния съвет към Института за изследване на близкото минало, на Издателския съвет към БНБ. Преподавал е в периода 1991–1992 в Европейски университетски център в гр. Нанси, Франция. Понастоящем е преподавател и в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ по Нова и съвременна българска и обща история в редовното и профилирано обучение.

 Даниел Вачков е автор на монографиите „Българският външен дълг 1944-1989 г.“,“Банкрутът на комунистическата идеология“, „История на външния държавен дълг на България 1878 – 1990 г.“ (в съавторство с Мартин Иванов и Цветана Тодорова)“, „История на Народна република България. Режимът и обществото“ (в съавторство с Александър Везенков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Иван Еленков и др. под общата редакция на Ивайло Знеполски), както и над 50 научни статии и студии.

Вижте пълната биография на Доц. Даниел Вачков тук.

 e-mail: daniel.vatchkov@gmail.comИстория и цивилизация