Радослав Илиев

История на културата
  • Завършва НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ”. Възпитаник на Болонския университет (кампус за културно наследство в Равена). Магистър в Сорбоната (Paris 1 Panthéon) и ENSAPB (Париж).
  • Професионален опит в сферата на образованието, историята и културното наследство в редица институции в Италия, Франция, Гърция, Русия и Бахрейн, сред които централата на ЮНЕСКО в Париж и регионалния център за образование и културно наследство в Манама.
  • По партньорска програма е ръководител на летните археологически стажове в гимназията, както и кръжоци по тракология и архитектурно и градско наследство.
  • Владее английски, руски, италиански и френски.

Ел. поща:  radoslav_iliev@icloud.com

Телефон: +359887101762


История на културата