Тихомир Ценов

История и цивилизация

 Тихомир Ценов е роден на 12 февруари 1994 година в гр. София. В продължение на 5 години е част от XXXII випуск на гимназията и завършва НГДЕК през месец юни 2013 година. През месец юли 2017 година завършва специалност ''История'' в ИФ на СУ ''Св. Климент Охридски'' с педагогически модул и специализация ''Съвременна история''.

Tihomir-Tsenov.png

История и цивилизация