Васко Арнаудов

История и цивилизация

Биографични данни

 • 1982 г. завършва НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“ в първия випуск на гимназията.
 • 1984-1990 следва и завършва специалност „история“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Специализация: история на Византия и балканските народи). Магистърска теза: „Партиите на хиподрома във Византия в светлината на изворите от VI век“

Избрани публикации

Публикации в списания и сборници

 1. Vox populi! Византийската демокрация. В: Civitas Divino-Humana. In honorem annorum LX Georgi Bakalov. С., 2004, 193-202
 2. Постимперска Европа или краят на Византия след Византия – В: Иронията на историка. София., 2004, 243-252
 3. Славяните по българските земи до края на VII век. В: История на българите. От
 4. древността до XVI век. София, 2003, 155-176
 5. Игровият и състезателен елемент във Византийската цивилизация – В: Балкански щрихи в европейското минало. София., 2001, 29-35
 6. Павликянството – арменската ерес, и неговото влияние в България – В: Българи и арменци заедно през вековете. София., 2001, 211-222
 7. The Image of „The Other“ on the Balkans Through the Serbian Textbooks of History. In: The Image of the Other. Analysis of the high-school textbooks in History from the Balkan countries. Sofia, 1998, 49-59
 8. Записки по праистория и античност, ч. I-II. София, 1992-1993 (в съавторство с Д. Попов и Цв. Цветански)
 9. История на Стария свят. София, 1994 (учебник по история за 7 клас)
 10. Атлас по история на Стария свят. Сoфия, 1995 (в съавторство с Ив. Вaйсoв, Цв. Цвeтaнски)

E-mail: arnaudov@clio.uni-sofia.bg


История и цивилизация