Даниел Иванов

Музика

  НГДЕК „Константин-Кирил Философ” е гимназията, в която на първо място получих своето средно образование, а от пролетта на 2008 година насам и възможността да бъда преподавател. Класическото образование е ценност в наши дни, не само защото е рядкост, а и заради своите специфики и широкия диапазон от познания, които се придобиват в тези пет години курс на обучение. Като учител ще споделя удоволствието, с което посрещам всяка година новите випуски на гимназията, за да изминем заедно онзи път, по който детето става личност.

  След Класическата гимназия посветих висшето си образование на няколко специалности – Педагогика на обучението по музика в НМА „Панчо Владигеров” и Теология, а след това Културно наследство в СУ „Св. Климент Охридски”. Всички тези специалности надградиха и обогатиха във всяко отношение моите познания и умения, които и до днес имат своята благоприятна роля в работата ми с учениците. Владея английски и френски език. Компютърната грамотност е нещо задължително за времето ни.

  Имам честта, удоволствието и огромната отговорност да ръководя хоровите състави на НГДЕК „Константин-Кирил Философ”, състави с вече почти 35 годишна история. С мъжкият хоров състав изпълняваме репертоар от старинни църковни песнопения, голяма част от които са записани и продължаваме да записваме на територията на България по време на нашата музикално-археографска експедиция. С девическият състав изпълняваме обработен фолклор на автори, сред които са имената на знаменитите български композитори Филип Кутев, Николай Кауфман, Петър Льондев, Красимир Кюркчийски и др. Възрожденските и будителските песни са неизменна част от репертоара и на двата състава.

  Хоровите ни състави представят българската традиционна музика на различни фестивали и конкурси в страната и в чужбина. Сред нашите успехи от изминалата 2015 година ще посоча участието ни през месец март на Международния фестивал по изкуства в гр. Баарн, Холандия. Измежду останалите участници от Холандия, Англия, Германия и Франция, нашата гимназия и България спечелихме домакинството на следващото издание на фестивала. През 2017 година очакваме ученици и преподаватели от класическите лицеи на изброените европейски държави, пред които ще представим българската култура, традиции и изкуство. През месец юни участвахме в Международния фестивал за църковна музика „Достойно есть” в гр. Поморие, където получихме отличие за изпълнението на репертоар открит по време на експедиции. През месец октомври взехме и отличие на Международния фестивал на мъжките хорове „Св. Иван Рилски” в гр. Дупница.

  Това е една малка част от таланта и способностите на нашите ученици, измерена в тези отличия и успехи. Пътят към успехът никога не е лек и човек винаги има какво да научи, стига да продължава да върви напред.

  “Non scholae sed vitae discimus!”Музика