Регина-Октавия Иванова

Музика

Регина-Октавия завършва НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“ с профил Латинистика през 2010 г. По време на обучението си участва в дамския хоров състав на училището и в смесения хор при храм „Св. София“.

В периода 2011-2014 г. изучава история на изкуството във Виенски университет.

Дипломира се като бакалавър през 2020 г. със специалност Класическо пеене в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. През 2020-2021 г. следва камерно пеене, както и педагогика на обучението по музика и придобива образователно-квалификационна степен магистър.

Професионални интереси: класическо, камерно и църковно пеене, музикална педагогика, интеркултурно образование, история на изкуството, история на музиката, тонално-функционални и модални музикални култури и техните нотации, средновековен латински език.

Музика