Кирил Прибойски

Химия и опазване на околната среда

Получава средното си образование в НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“, като част от първия випуск на гимназията.

През 1988 година завършва Висшия химико-технологически институт.

След това от 1991 година работи в Института по приложна минералогия към Българската академия на науките.

Преподава химия в НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“ от 1991 година.Химия и опазване на околната среда