Мария Карчева

География и икономика
 •  Магистър по География, с магистърска програма „Културна и политическа география“ в СУ „Св. Климент Охридски“ (2013г.)

   Бакалавър по специалност „ История и география“в СУ „Св. Климент Охридски“ (2010г).

   Преподавател по „География и икономика“ в НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ от 2010г.

   Владее в различна степен: английски, френски и испански език.

   E-mail: mariq1704@abv.bg

  Maria-Karcheva.png

География и икономика