Лора Хараламбиева

Италиански език
Бакалавър  "Италианска филология " 2017 г. ,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Магистър  "Интерпретативна антропология " 2020 г. ,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Италиански език