Силвия Пенчева

Aнглийски език и литература

Образование: Английска филология, СУ „Климент Охридски“ ; Специализация: Американска литература.

От 1985г.  -  в системата на средното образование, като учител по англ. език в гимназиален курс.

Има участия в редица семинари, организирани от Британския съвет и Оксфорд център: едноседмичен семинар по бизнес английски, както и такива, насочени към методиката на обучение по англ. език.

Преподавател в НГДЕК от 13 години.Aнглийски език и литература