Вероника Шалагин

Руски език

       Завършила е с магистърска степен българска филология, руска филология и философия в СУ „Св. Климент Охридски“.

След това постъпва като редовен докторант в Секцията за история на българския език в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.

Предстои защита на дисертация за присъждане на докторска степен.

Има публикации в областта на езикознанието, историята на българския език и др.

Владее в различна степен (говоримо и писмено) английски, френски, немски и руски език.

Умения за разбиране и четене на текстове на всички славянски езици, както и минимални познания по иврит, испански и италиански език.

Има опит в преподаването на български език като роден и чужд, старобългарски език, история на българския език, руски език както на деца, така и на възрастни.


Shalagin.png

Руски език