Георги Георгиев

Математика
Завършва "Математика и информатика" в Софийски университет "Св. Климент Охридски", а преди това е следвал в икономическа гимназия във Варна. Занимавал се с различни студентски и доброволчески организации, които му дават по-детайлен поглед към комуникацията с хората. Това ще даде възможност на Вашите деца да усвоят по-лесно учебния материал по математика. 
Бивш състезател по плуване, което го е направило борбен и с хъс. Той се стреми да предаде точно това на своите ученици - да искат да успяват. 
Математика