Пътувания с учебна цел

  Пътуването с учебна цел се провежда в учебните дни, предвидени от Министерството на образованието и науката за екскурзии, и в извънучебните седмици, определени в настоящия план. По време на учебната практика се провеждат лекции, беседи и упражнения от учителите по съответните дисциплини. Пътуването с учебна цел се утвърждава със заповед на директора на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ".

 •   За част от осмокласниците е предвидено посещение в Αcademia Vivarium Novum, Италия. В Академията се вижда практическото приложение на метода, по който се учи Латински в гимназията. За тези деца, които са показали висок успех през първия учебен срок по Латински и след предварително проведен конкурс.

 •   В началото на 8ми клас се осъществяват и еднодневни пътувания до български манастири – Драгалевски манастир, Рилски манастир и Софийска Света гора. Пътуванията целят най- малките ученици да се запознаят с традициите на българската иконография и да придобият нови знания за средновековната религиозна култура.

 •   В края на 8ми клас е практиката „Тракийски гробници“. Децата пътуват за три дни в Долината на Тракийските царе и разглеждат тракийските гробници в Казанлък и околностите. Целта на пътуването е да се допълнят знанията за траките и тяхната култура от часовете по История.

 •   В края на девети клас е заложена практика „Старите столици“. Пътуване в България по маршрут Плиска, Преслав, Велико Търново. Пътуването е обвързано с изучаването на Средновековна българска история в девети клас.

 •   Десетокласниците имат възможност да са част от пътуване с учебна цел до Република Гърция. Програмата е осемдневна и се обикалят много гръцки градове, които имат връзка с историята на Антична Елада. Пътуването е изключително полезно, за да се онагледи изучаваното в часовете по Старогръцки език и История на културата.

 •   В 11 клас е предвидена учебна практика в Италия. Учениците имат възможност подробно да се запознаят с всички културни реалии, които знаят от часовете по Латински език. Да видят всички антични обекти, свързани с историята на Древен Рим. Също така е предвидено и посещение на големите шедьоври на Ренесанса в Италия.

Обмен на ученици

 •  Обмен в Холандия – пътуват 10 клас. Обменът се осъществява с Het Baarnsch Lyceum,гр. Баарн, Холандия. Учениците ни прекарват една седмица на обмен при холандски ученици, посещават часове в училището домакин и разглеждат забележителностите в Холандия. Обменът е обвързан с историята и функциите на Европейския съюз. Учениците се ангажират в различни видове дейности и уъркшопи, а обменът завършва с организиран дебат на обществена тема, свързана с Европа, в когото се включват всички ученици.

  •  Обмен в Русия – в началото на учебната година се обявява кой випуск ще пътува. Обменът се осъществява с МГИМО (Московский государственный институт международных отношений). По време на пътуването се посещават Москва и Санкт Петербург, а учениците имат лекции с руски дипломати и преподаватели по международни отношения. Повече информация за обмена може да прочетете тук.

  Допълнително избираеми

  Из България:

  •   Лятна школа по класически езици - провежда се ежегодно на различни места из страната като тази година ще бъде в село Паничище, в извънучебно време (лятната ваканция). Организатори и ръководители са Димитър Драгнев – класически филолог, възпитаник на НГДЕК и СУ, Одил Дапсенс (Schola Nova, Белгия), Абел Схуте (Athenaeum Illustre, Холандия) и Марта Методиева, учител по латински в НГДЕК и също възпитаник на НГДЕК и СУ. Участие могат да вземат ученици от всички випуски.

  •   Археология - клуб в гимназията, който се занимава с различни дейности, свързани с миналото на България и целия Балкански п-ов. Всички деца, които са записани в клуба, могат да пътуват из археологическите обекти в София и цялата страна. Ръководители на групата са Радослав Илиев и Георги Дончев (завършили нашата гимназия), които по същата програма в началото на април 2016г. водиха наши възпитаници в Сърбия, Босна и Хърватия, с цел запознаване със социалистическите паметници на Балканите.