Ден на отворените врати

На 6 април 2024 г., от 10:00 ч. до 17:00 ч., в Централното фоайе на Ректората на Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“ ще се състои „Ден на отворените врати на Факултет по класически и нови филологии“. Посетителите ще имат възможността да се запознаят с всички специалности, за които могат да кандидатстват във факултета, да разберат повече и да зададат въпросите си относно КСК 2024 и спецификите на този процес.
На събитието ще има представители както от преподавателския екип, така и от студентската общност от всички специалности на факултета. Повече информация можете дa откриете тук.

Заглавие на примерна секция

Текст на примерна секция