Преподаватели

Нашият Екип

Ръководство

Мариела Папазова - директор

Мариела Папазова

Директор

Даниел Иванов - зам. директор

Даниел Иванов

Заместник-директор

Woman avatar

Диана Самарджиева

Заместник-директор

История

Мариела Папазова - директор

Мариела Папазова​

История и цивилизации

проф. д-р Даниел Вачков

История и цивилизация

Александър Иванчев

Александър Иванчев

История и цивилизация

Васко Арнаудов

История и цивилизация

д-р Владимир Ангелов

гл. ас. д-р Владимир Ангелов

История и цивилизация

гл. ас. д-р Александър Стоянов

История и цивилизации

гл. ас. д-р Симеон Хинковски

гл. ас. д-р Симеон Хинковски

История и цивилизации

доц. д-р Светослав Живков

История и цивилизации

Богдан Чиновски

История и цивилизации

Светозар Петров

История и цивилизации

Български език

Николая Янева

Николая Янева​

Български език и литература

Иван Георгиев

Български език и литература

Ивана Чиновска

Български език и литература

Мариян Кънчев

Български език и литература

Йоана Енчева

Български език и литература

Силвия Василева

Български език и литература

Елина Алипиева

Български език и литература

Съвременни езици

Силвия Пенчева

Aнглийски език и литература

Вероника Шалагин

Вероника Шалагин

Руски език

Ния Райчева-Бальовски

Ния Райчева-Бальовски

Испански език

Изабел Малгранд

Френски език

Рафаел Георгиев

Испански език

Светлана Карабельова

Немски език

Габриела Иванова - Кирилова

Италиански език

Древни езици

Вероника Шалагин

Вероника Шалагин

Старобългарски език

Кирил Кирилов

Кирил Кирилов

Старобългарски език

Красимир Иванов

Красимир Иванов

Латински език

Огнян Димов

Латински език

Явор Найденов

Латински език

Стефан Христов

Латински език

Иван Генов

Иван Генов

Старогръцки език

Стефан Стефанов

Стефан Стефанов

Латински език

Природни науки

Кирил Прибойски

Кирил Прибойски

Химия и опазване на околната среда

Мария Карчева

География и икономика

Албена Александрова

Албена Александрова

Биология и ЗО

Анета Пенчева

Анета Пенчева

Физика и астрономия

Памела Цанова

География и икономика

Симона Георгиева

Биология и здравно образование

Точни науки

Георги Георгиев

Георги Георгиев

Математика

Севда Димитрова

Севда Димитрова

Математика

Ирена Стайкова

Ирена Стайкова

Математика

Светлана Димитрова

Светлана Димитрова

Информационни технологии

Иванка Петкова

Математика

Елица Ваклева

Математика

Хуманитарни и социални науки

Ангел Димитров

Ангел Димитров

Философия

Огняна Асенова

Философия

Изкуство и спорт

Даниел Иванов - зам. директор

Даниел Иванов

Музика

Адриана Бонева

Адриана Бонева

Изобразително изкуство и история на културата

Мирослава Карамфилова

Мирослава Карамфилова

Физическо възпитание и спорт

Грациела Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Евелина Василева

Физическо възпитание и спорт

Регина-Октавия Иванова

Музика

Татяна Ставрова

Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

Стефан Михайлов

Физическо възпитание и спорт