Гимназията

История на гимназията

Пръстен печат - НГДЕК

Националната гимназия за древни езици и култури „Св.Константин-Кирил Философ“ е национална българска класическа гимназия, открита на 10 октомври 1977 г. в София от Комитета за култура, благодарение на застъпничеството на Людмила Живкова и проф. Александър Фол.

За гимназията

Имаш въпрос?

Свържи се с нас