Отлично представяне на всички седмокласници от НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"

Отлично представяне на всички седмокласници от НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“ на НВО по български език и литература и по математика.

Учениците на Йоана Енчева постигнаха среден резултат по български език и литература 85,49 т. Средният резултат за страната е 54,61 т., а за София е 65,16 т. Учениците с над 86 точки, равняващи се на отлична оценка, са 44.

Учениците на Севда Димитрова постигнаха среден резултат по математика 78,66 т. Средният резултат за страната е 42,94 т., а за София е 54,73 т. Учениците с над 86 точки, равняващи се на отлична оценка, са 37.

И по български език и литература, и по математика има ученици с по 99 т.

Поздравления!