Безплатните консултации за приемния изпит по история ще се провеждат в сградата на НГДЕК на ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

1. 14:00часа, 9 май(вторник) 2017г. - Александър Иванчев

2. 10:00 часа, 12 май(петък) 2017г. - Васко Арнаудов

3. 14:00 часа, 15 май(понеделник) 2017г. - Владимир Ангелов

4. 14:00 часа, 23 май(вторник) 2017г. - Теодора Борисова

5. 10:30 часа, 30 май(вторник) 2017г. - Александър Иванчев