Конспекти на предметите в гимназията:

*Качените конспекти са предвидени за децата в самостоятелна форма на обучение. Те са в процес на актуализиране с новата учебна програма!

Административни услуги в НГДЕК:

Училищната администрация изготви формуляр за заявка за издаване на документи. Това ще помогне за по-бърза комуникация между ученици/родители/трети лица и администрация в нашето училище както в настоящата епидемична обстановка, така и при бъдещо присъствено обучение.

Линк за формуляра: https://forms.gle/bDkLUkWG6JS4i4Gv5

Може да заявите издаване на служебна бележка (заявление, удостоверение или друг документ), като посочите електронен адрес, на който най-късно до три работни дни ще изпратим заявения документ. 

Ако желаете да входирате документ в Гимназията, може да го направите с изпращане на: ngdek.bg@gmail.com