Конспекти на предметите в гимназията:

*Качените конспекти са предвидени за децата в самостоятелна форма на обучение. Те са в процес на актуализиране с новата учебна програма!

  • От връзките по-долу могат да се изтеглят различни заявления и молби в полза на ученика.

* Може да входирате в училищната администрация вашите молби и заявления онлайн, като ги изпратите попълнени на мейл: ngdek.bg@gmail.com