Кандидатите за прием в V клас полагат: 

 1. писмен изпит по български език и литература от национално външно оценяване (НВО) на 27 май 2024 г. - изпитът се полага в училището, в което се осъществява обучението на учениците в IV клас.
 2. проверка на способностите по Български език и литература и Човекът и обществото, която ще се проведе на 15 юни 2024 г. от 10.00 часа в корпус 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

            Проверката на способностите е анонимна, състои се в решаване на игрови тест с въпроси от учебното съдържание по Български език и литература и Човекът и обществото за IV  клас. Продължителността ѝ е 90 минути. Игровият тест съдържа 20 въпроса, от които 15 затворени и 5 отворени въпросa. Въпросите са върху исторически текст, адаптиран за учениците от начален курс, който ще бъде предоставен на кандидатите. Въпросите ще свързани с:

  1. Езикови компетентности - правописни правила за гласни и съгласни звукове в различни позиции; видове морфеми - представка и корен; сродни думи; морфология -  изменяеми части на речта и техни граматически признаци - съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, глаголи (сегашно, минало и бъдеще време), лични местоимения; синоними и антоними; видове изречения по цел на изказване и по състав - разпознаване на просто изречение; синтаксис - подлог и сказуемо; граматика - пълен и кратък член на имената от мъжки род; пряко и преносно значение на думата.

  2. Литературни компетентности -  умение за четене с разбиране; разпознаване и осмисляне на връзката между епизодите в текста; извличане на информация от текста

  3. Историческо познание на историята на българските земи, изучавана в IV клас.

  4. Географска ориентация и логически връзки между събитие и местоположение.

          За решаването на отворените въпроси  ще се изискват гореспоменатите езикова грамотност, исторически познания и логическо мислене. Те ще са под формата на кръстословица, таблица, карта или игрова схема.

             

              Безплатните присъствени консултации ще се проведат на 6-7 април и 18-19 май (събота и неделя) от 10.00  в Зала 1 "Проф. Емил Боев" в Центъра за източни езици и култури към Софийския университет "Св. Климент Охридски" (адрес: бул. „Тодор Александров“ 79, 1303 София център, София - намира се на метростанция "Опълченска", на ъгъла на ул. Опълченска и бул. Тодор Александров). 

              Резултатите от проверката на способностите ще бъдат обявени на 24 юни 2024г. на сайта на НГДЕК заедно със списъците на класираните ученици по бал. Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:

  • 1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас. (6+6+6+6 = 24т.)
  • 2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас. (100х2=200т.)
  • удвоен брой точки от теста по български език и литература и по човекът и обществото, който се провежда в НГДЕК. (100х2=200т.)
  • Максимален бал: 424 точки.

        Всички дейности по приема се осъществяват по електронен път или в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден (02 827 7358). При въпроси и запитвания, моля изпратете email на адрес – ngdek.priem@gmail.com.


  Прикачени файлове

  group-of-school-kids-with-teacher-sitting-in-classroom-and-raising-hands-1170x520.jpg