*Формата за онлайн подаване на заявление за прием за участие в приемната кампания за 5 клас в Класическата гимназия ще бъде отворена от 8:30 часа на 4 май до 16:30 часа на 26 май 2020г.

   

*Примерен тест по модела на НВО по БЕЛ за прием в НГДЕК на 6 юни от 10:00 часа.

- Модел на НВО по БЕЛ за учебната 2019/2020, МОН.

    *Служебните бележки да бъдат взети от настоящото училище до 6 юни и да бъдат носени от кандидатите в деня на приемния изпит (ако сте ги получили по електронен път, принтирането им е достатъчно).

            Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ е продължител на традицията за класическо образование в България. В нашето училище активно се изучават хуманитарни дисциплини, които дават широк поглед върху света и възможност за успешно развитие на младите хора. Желанието ни е да разширим обучението, което предлагаме и да популяризираме хуманитарното образование в страната. Започвайки от по-ранна възраст занимания с Антична култура и Латински език, децата ще придобият редица компетентности, които ще им бъдат от полза в следващите етапи на своето образование. От 1977г. до днес основна цел на Гимназията е да възпитава и обучава своите ученици в духа на светското класическо образование. Естественото развитие на нашето училище предполага да разширим обучението си и да го направим достъпно и за по-малки ученици, затова и от учебната 2019/2020 година обявяваме прием в пети клас.

            Във връзка със заповед № РД 09-202/22.03.2019г на министъра на културата НГДЕК обявява прием за пети клас. Приемът ще се осъществява съгласно Наредба №1 от 12.08.2016г. (изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 8.11.2019г.) на Министерство на културата. Учебните часове ще се осъществяват в корпус 1 – кв. Модерно предградие, ул. Баба 16. Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:

  • 1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас.
  • 2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас.*Важно: с настъпилите промени и отпадането на националното външно оценяване в 4 клас, на 6 юни (събота) от 10:00 часа в сградата на ул. Баба 16 ще се проведе приемен изпит по български език и литература по модела на НВО, който да бъде балообразуващ в тазгодишната приемна кампания. Резултатите от него ще бъдат обявени на нашия сайт до 12 юни.

              Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв език искат да изучават като първи чужд език. Възможностите са английски, немски, италиански, френски, руски и испански език. Учениците ще имат допълнителни часове по История, Български език, както и предмета Антична култура. Като факултативни учебни часове се предлагат занимания по Латински или Италиански език. За повече подробности може да разгледате учебния план.

График на приемната кампания в пети клас:

Подаване на Заявление за прием и служебна бележка за редовен ученик през учебната 2019/2020

4.05 – 26.05.2020г.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16

 

Дни на виртуално отворените врати за 5. клас

(запис може да откриете прикачен по-долу към тази страница)

9 май от 11:00 в платформата ZOOM.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16
Приемен изпит по модела на НВО по БЕЛ

6 юни от 10:00 часа

НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16

до 12 юни резултати на нашия сайт

копие от удостоверението за завършен 4. клас

до 18 юни 2020г.

По електронен път
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16

Класиране на учениците 19 юни 2020г.
сайта на НГДЕК - ngdek.com
Записване на учениците 22.06–26.06.2020г.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16
Родителска среща септември 2020г.

        Всички дейности по приема се осъществяват в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден (02 827 7358). При въпроси и запитвания, моля изпратете email на адрес – ngdek.priem@gmail.com. Поради епидемиологичната обстановка в страната ще отговаряме на всички въпроси на посочения електронен адрес и ще осигурим подходяща онлайн форма за подаването на документите по приема.

        Следете всички новини около Класическата гимназия, като харесате нашата Facebook страница: Класическа гимназия, абонирате се за нашия You Tube канал: НГДЕК  и ни последвате в Instagram: ngdek_official.

   

Прикачени файлове