На 2 септември (петък) от 18.00 часа в сградата на ул. "Св. Св. Кирил и Методий №63" ще се проведе първата родителска среща на новоприетите ученици.

  • ВАЖНО! Чрез настоящата форма могат да се запишат за електронно участие в срещата тези родители, които няма да могат да присъстват на място: https://forms.gle/gJaZm4P7SQUnk6yN7

Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ е продължител на традицията за класическо образование в България. В нашето училище активно се изучават хуманитарни дисциплини, които дават широк поглед върху света и възможност за успешно развитие на младите хора. Желанието ни е да разширим обучението, което предлагаме и да популяризираме хуманитарното образование в страната. Започвайки от по-ранна възраст занимания с Антична култура и Латински език, децата ще придобият редица компетентности, които  ще им бъдат от полза в следващите етапи на своето образование. От 1977г. до днес основна цел на Гимназията е да възпитава и обучава своите ученици в духа на светското класическо образование. Естественото развитие на нашето училище предполага да разширим обучението си и да го направим достъпно и за по-малки ученици, затова и от учебната 2019/2020 година обявяваме прием в пети клас. 

          За учебната 2022/2023 година НГДЕК обявява прием за пети клас за 88 ученици в 4 паралелки. Приемът ще се осъществява съгласно Наредба №1 от 12.08.2016 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 2022 г.) на Министерство на културата. Учебните часове ще се осъществяват в корпус 1 – кв. Модерно предградие, ул. Баба 16Кандидатите за приемане след IV клас се явяват на проверка на способностите по български език и литература и по човека и обществото. Повече за приемния изпит може да прочетете тукКандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:

  • 1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас. (6+6+6+6 = 24т.)
  • 2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас. (100х2=200т.)
  • удвоен брой точки от теста по български език и литература и по човекът и обществото, който се провежда в НГДЕК. (100х2=200т.)
  • Максимален бал: 424 точки.

              Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв език искат да изучават като първи чужд език. Възможностите са английски, немски, италиански, френски, руски и испански език. Учениците ще имат допълнителни часове по История, Български език, както и предмета Антична култура. Като факултативни учебни часове се предлагат занимания по Латински или Италиански език.

График на приемната кампания в пети клас:

Подаване на: 

  • Заявление за прием (по образец, който ще бъде качен на нашия сайт)
  • служебна бележка за редовен ученик през учебната 2021/2022 г. (взима се от настоящото училище на ученика)

2.05 – 31.05.2022 г.
по електронен път

 

Ден на виртуално отворените врати за 5. клас

21.03.2022 от 18:00 часа
онлайн в ZOOM
Проверка на способностите по БЕЛ и Човек и обществото

11 юни, 10.00 часа

НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16

Подаване на:

  • копие от свидетелството за завършен IV клас 

до 17 юни 2022 г.

по електронен път (сканирани)

Класиране на учениците 

Обявяване на резултатите от проверката на способностите по БЕЛ и Човек и общество

21 юни 2022 г.
сайта на НГДЕК - ngdek.com

Записване на учениците

- оригинал на свидетелството за завършен IV клас

- копие на акт за раждане

22.06–24.06.2022 г. от 9:00 до 16:00 часа.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16
Родителска среща септември 2022 г.

        Всички дейности по приема се осъществяват по електронен път или в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден (02 827 7358). При въпроси и запитвания, моля изпратете email на адрес – ngdek.priem@gmail.com. Поради епидемиологичната обстановка в страната ще отговаряме на всички въпроси на посочения електронен адрес и ще осигурим подходяща онлайн форма за подаването на документите по приема.

        Следете всички новини около Класическата гимназия, като харесате нашата Facebook страница: Класическа гимназия, абонирате се за нашия You Tube канал: НГДЕК  и ни последвате в Instagram: ngdek_official.


Прикачени файлове