Приемната кампания в 5. клас за 2021/2022 учебна година приключи. Пожелаваме успех на всички кандидати!

  Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ е продължител на традицията за класическо образование в България. В нашето училище активно се изучават хуманитарни дисциплини, които дават широк поглед върху света и възможност за успешно развитие на младите хора. Желанието ни е да разширим обучението, което предлагаме и да популяризираме хуманитарното образование в страната. Започвайки от по-ранна възраст занимания с Антична култура и Латински език, децата ще придобият редица компетентности, които ще им бъдат от полза в следващите етапи на своето образование. От 1977г. до днес основна цел на Гимназията е да възпитава и обучава своите ученици в духа на светското класическо образование. Естественото развитие на нашето училище предполага да разширим обучението си и да го направим достъпно и за по-малки ученици, затова и от учебната 2019/2020 година обявяваме прием в пети клас. 

            Във връзка със заповед №РД 09-247/26.02.2021г. на Министъра на културата НГДЕК обявява прием за пети клас за 96 ученици в 4 паралелки. Приемът ще се осъществява съгласно Наредба №1 от 12.08.2016г. (доп., бр. 49 от 29.05.2020г., в сила от 29.05.2020г.) на Министерство на културата. Учебните часове ще се осъществяват в корпус 1 – кв. Модерно предградие, ул. Баба 16. Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:

  • 1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас. (6+6+6+6 = 24т.)
  • 2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас. (50х2=100т.)
  • Максимален бал: 124 точки.

              Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв език искат да изучават като първи чужд език. Възможностите са английски, немски, италиански, френски, руски и испански език. Учениците ще имат допълнителни часове по История, Български език, както и предмета Антична култура. Като факултативни учебни часове се предлагат занимания по Латински или Италиански език. За повече подробности може да разгледате учебния план.

График на приемната кампания в пети клас:

Подаване на: 

  • Заявление за прием (по образец, който ще бъде качен на нашия сайт)
  • служебна бележка за редовен ученик през учебната 2020/2021 (взима се от настоящото училище на ученика)

3.05 – 28.05.2021г.
по електронен път

 

Дни на виртуално отворените врати за 5. клас

31.03.2021 от 18:00 часа
онлайн в ZOOM

Подаване на:

  • копие от свидетелствотоза завършен IV клас

до 02 юли 2021 г.

по електронен път (сканирани)

Класиране на учениците 5 юли 2021 г.
сайта на НГДЕК - ngdek.com

Записване на учениците

- оригинал на свидетелството за завършен IV клас

06.07–09.07.2021 г. от 9:00 до 16:00 часа.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16
Родителска среща септември 2021г.

        Всички дейности по приема се осъществяват в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден (02 827 7358). При въпроси и запитвания, моля изпратете email на адрес – ngdek.priem@gmail.com. Поради епидемиологичната обстановка в страната ще отговаряме на всички въпроси на посочения електронен адрес и ще осигурим подходяща онлайн форма за подаването на документите по приема.

        Следете всички новини около Класическата гимназия, като харесате нашата Facebook страница: Класическа гимназия, абонирате се за нашия You Tube канал: НГДЕК  и ни последвате в Instagram: ngdek_official.