Актуална информация за прием 2021/2022 в пети клас ще бъде обявена през месец февруари.

          Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ е продължител на традицията за класическо образование в България. В нашето училище активно се изучават хуманитарни дисциплини, които дават широк поглед върху света и възможност за успешно развитие на младите хора. Желанието ни е да разширим обучението, което предлагаме и да популяризираме хуманитарното образование в страната. Започвайки от по-ранна възраст занимания с Антична култура и Латински език, децата ще придобият редица компетентности, които ще им бъдат от полза в следващите етапи на своето образование. От 1977г. до днес основна цел на Гимназията е да възпитава и обучава своите ученици в духа на светското класическо образование. Естественото развитие на нашето училище предполага да разширим обучението си и да го направим достъпно и за по-малки ученици, затова и от учебната 2019/2020 година обявяваме прием в пети клас. 

            Във връзка със заповед № РД 09-202/22.03.2019г на министъра на културата НГДЕК обявява прием за пети клас за 90 ученици в 4 паралелки. Приемът ще се осъществява съгласно Наредба №1 от 12.08.2016г. (изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 8.11.2019г.) на Министерство на културата. Учебните часове ще се осъществяват в корпус 1 – кв. Модерно предградие, ул. Баба 16. Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:

  • 1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас.
  • 2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас.*Важно: с настъпилите промени и отпадането на националното външно оценяване в 4. клас, на 6 юни (събота) от 10:00 часа в сградата на ул. Баба 16 ще се проведе приемен изпит по български език и литература по модела на НВО, който да бъде балообразуващ в тазгодишната приемна кампания. Резултатите от него ще бъдат обявени на нашия сайт на 15 юни.

              Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв език искат да изучават като първи чужд език. Възможностите са английски, немски, италиански, френски, руски и испански език. Учениците ще имат допълнителни часове по История, Български език, както и предмета Антична култура. Като факултативни учебни часове се предлагат занимания по Латински или Италиански език. За повече подробности може да разгледате учебния план.

График на приемната кампания в пети клас:

Подаване на Заявление за прием и служебна бележка за редовен ученик през учебната 2019/2020

4.05 – 26.05.2020г.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16

 

Дни на виртуално отворените врати за 5. клас

(запис може да откриете прикачен по-долу към тази страница)

9 май от 11:00 в платформата ZOOM.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16
Приемен изпит по модела на НВО по БЕЛ

6 юни от 10:00 часа

НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16

15 юни резултати на нашия сайт

копие от свидетелството за завършен 4. клас

до 16:30 часа на 18 юни 2020г.

По електронен път (сканирано):
https://forms.gle/n31ZW35nMng53fJA8

Класиране на учениците 19 юни 2020г.
сайта на НГДЕК - ngdek.com
Записване на учениците 22.06–24.06.2020г. от 9:00 до 16:00 часа.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16
Родителска среща 11 септември 2020г. от 18:30 часа - онлайн в ZOOM

        Всички дейности по приема се осъществяват в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден (02 827 7358). При въпроси и запитвания, моля изпратете email на адрес – ngdek.priem@gmail.com. Поради епидемиологичната обстановка в страната ще отговаряме на всички въпроси на посочения електронен адрес и ще осигурим подходяща онлайн форма за подаването на документите по приема.

        Следете всички новини около Класическата гимназия, като харесате нашата Facebook страница: Класическа гимназия, абонирате се за нашия You Tube канал: НГДЕК  и ни последвате в Instagram: ngdek_official.

   

Прикачени файлове