Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ е продължител на традицията за класическо образование в България. В нашето училище активно се изучават хуманитарни дисциплини, които дават широк поглед върху света и възможност за успешно развитие на младите хора. Желанието ни е да разширим обучението, което предлагаме и да популяризираме хуманитарното образование в страната. Започвайки от по-ранна възраст занимания с Антична култура и Латински език, децата ще придобият редица компетентности, които ще им бъдат от полза в следващите етапи на своето образование. От 1977г. до днес основна цел на Гимназията е да възпитава и обучава своите ученици в духа на светското класическо образование. Естественото развитие на нашето училище предполага да разширим обучението си и да го направим достъпно и за по-малки ученици, затова и от учебната 2019/2020 година обявяваме прием в пети клас.

            Във връзка със заповед № РД 09-202/22.03.2019г на министъра на културата НГДЕК обявява прием за пети клас. Приемът ще се осъществява съгласно Наредба №1 от 12.08.2016г. на Министерство на културата. Учебните часове ще се осъществяват в корпус 1 – кв. Модерно предградие, ул. Баба 16. Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:

  • 1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас.
  • 2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас.

              Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв език искат да изучават като първи чужд език. Възможностите са английски, немски и италиански език. Учениците ще имат допълнителни часове по История, Български език, както и предмета Антична култура. Като факултативни учебни часове се предлагат занимания по Латински или Италиански език. За повече подробности може да разгледате учебния план.

.

График на приемната кампания в пети клас:

Подаване на заявления за прием и копие от акт за раждане

(заявления се подават на място в канцеларията на училището)

15.04 – 20.05.2019г.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16
  Дни на отворените врати за 5. клас 25.04.2019г. - 14,30часа
07.05.2019г. - 10.00 часа
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16

Подаване на служебна бележка с
резултата от НВО (броят точки, приравнен към 20)

+ копие от удостоверението за завършен 4. клас

До 04.06.2019г.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16

Класиране на учениците
До 07.06.2019г.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16, както и на ngdek.bg
Записване на учениците До 14.06.2019г.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16
Родителска среща септември 2019г.

        Всички дейности по приема се осъществяват в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден (02 827 7358). При въпроси и запитвания, моля изпратете email на адрес – ngdek.bg@gmail.com.

  Следете всички новини около Класическата гимназия, като харесате нашата Facebook страница: Класическа гимназия и се абонирате за нашия You Tube канал: НГДЕК.

   

Прикачени файлове