Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ е продължител на традицията за класическо образование в България. В нашето училище активно се изучават хуманитарни дисциплини, които дават широк поглед върху света и възможност за успешно развитие на младите хора. Желанието ни е да разширим обучението, което предлагаме и да популяризираме хуманитарното образование в страната. Започвайки от по-ранна възраст занимания с Антична култура и Латински език, децата ще придобият редица компетентности, които  ще им бъдат от полза в следващите етапи на своето образование. От 1977г. до днес основна цел на Гимназията е да възпитава и обучава своите ученици в духа на светското класическо образование. Естественото развитие на нашето училище предполага да разширим обучението си и да го направим достъпно и за по-малки ученици, затова и от учебната 2019/2020 година обявяваме прием в пети клас. 

          За учебната 2024/2025 година НГДЕК обявява прием за пети клас за 60 ученици в 3 паралелки. Приемът ще се осъществява съгласно Наредба №1 от 12.08.2016 г. на Министерство на културата. Учебните часове ще се осъществяват в корпус 1 – кв. Модерно предградие, ул. Баба 16Кандидатите за приемане след IV клас се явяват на проверка на способностите по български език и литература и по човека и обществото. Повече за приемния изпит може да прочетете тукКандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:

  • 1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас. (6+6+6+6 = 24т.)
  • 2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас. (100х2=200т.)
  • удвоен брой точки от теста по български език и литература и по човекът и обществото, който се провежда в НГДЕК. (100х2=200т.)
  • Максимален бал: 424 точки.

              Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв език искат да изучават като първи чужд език. Възможностите са английски, немски, италиански, френски, руски и испански език. Учениците ще имат допълнителни часове по История, Български език, както и предмета Антична култура. Като факултативни учебни часове се предлагат занимания по Латински или Италиански език.

График на приемната кампания в пети клас:

Подаване на: 

  • Заявление за прием (по образец, който можете да намерите прикачен най-долу в статията)
  • служебна бележка за редовен ученик през учебната 2023/2024 г. (взима се от настоящото училище на ученика)

2.05 – 29.05.2024 г.

 

Ден на отворените врати за 5. клас

(онлайн среща с родители и ученици чрез платформата ZOOM)

19 март 2024 г. от 18.00 часа

https://us02web.zoom.us/j/3086780807?pwd=eS9sMkRpSVM2a1Nsb3IwNGgyWDRydz09&omn=83298706511
Консултации с ученици за приемния изпит за V клас

Първа сесия: 6 - 7 април 2024 г., 10.00 часа

Втора сесия: 18 - 19 май 2024 г., 10.00 часа

ЦИЕК към СУ "Св. Климент Охридски", гр. София, бул. Тодор Александров №79, зала 1

Проверка на способностите по БЕЛ и Човек и обществото

15 юни 2024 г., 10.00 часа

НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16

Подаване на:

  • копие от свидетелството за завършен IV клас 

до 21 юни 2024 г.

по електронен път (сканирани)

Класиране на учениците 

Обявяване на резултатите от проверката на способностите по БЕЛ и Човек и общество

24 юни 2024 г.
сайта на НГДЕК - ngdek.com

Записване на учениците

- оригинал на свидетелството за завършен IV клас

- копие на акт за раждане

26.06–28.06.2024 г. от 9:00 до 16:00 часа.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16
Родителска среща септември 2024 г.

        Всички дейности по приема се осъществяват по електронен път на ngdek.priem@gmail.com или в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден (02 827 7358). При въпроси и запитвания, моля изпратете email на адрес – ngdek.priem@gmail.com.

   Следете всички новини около Класическата гимназия, като харесате нашата Facebook страница: Класическа гимназия, абонирате се за нашия You Tube канал: НГДЕК  и ни последвате в Instagram: ngdek_official.


Прикачени файлове