На 2 септември (петък) от 18.00 часа в сградата на ул. "Св. Св. Кирил и Методий №63" ще се проведе първата родителска среща на новоприетите ученици.

Приемът в Националната гимназия за древни езици и култури се регламентира с Наредба №1 от 12.08.2016г. (доп., бр. 49 от 29.05.2020г., в сила от 29.05.2020г.) за приемане и преместване на ученици в НГДЕК "Свети Константин Кирил Философ"

Общи условия

 1. В НГДЕК могат да кандидатстват ученици, завършили същата година 7. клас на средните училища със среден успех най-малко 4.00 и годишен успех по български език и литература и история и цивилизации не по-нисък от мн. добър 5.00.
 2. Кандидатите за приемния изпит след 7. клас подават следните документи в срок от 23.05.-06.06.2022 г.:
  • Заявление-образец за кандидатстване съгласно Приложение №2.
  • служебна бележка за редовен ученик през учебната 2021/2022 г. (издава се от настоящото училище)
 3. Допълнително се прилагат в срок от  02.07-06.07.2022 г.:
  • копие на свидетелство за основно образование - онлайн; 
 1. Документите на кандидатите се приемат по електронен път.
 2. Ученици от VІІ клас, класирани на първо, второ или трето място след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Класиране, приемане и записване

 • Класирането и списъкът на приетите ученици в VIII клас се обявяват писмено в сградата на НГДЕК - ул. Баба N16 и в сайта на НГДЕК в 17:00 часа на 7 юли 2022 г.
 • Приетите ученици се записват на 8, 11 и 12 юли включително с оригинала на удостоверението за завършено основно образование и с оригинала на служебната си бележка. Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв чужд език искат да изучават. Трите паралелки (78 ученици) се сформират на база желаните езици - немски, френски, италиански, английски, руски или испански език.
 • Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в определения срок ученици, се допълват със следващите по реда на бала. С тях се свързва канцеларията на гимназията, за да подадат своите документи.
 • При записването на учениците се уточняват и датите за взимане на мерки и за заплащането на училищното облекло - фланела с къс ръкав (100% памук) - 23 лв.; фланела с дълъг ръкав (100% памук) - 26 лв.; фланела с къс ръкав (100% памук) - тънко трико - 17 лв.; вратовръзка с лого - 17 лв.; по желание: риза с дълъг ръкав (60% памук, 40% полиестер) - 40 лв. Те трябва да имат задължително по една от всяка дреха за учебните и официални дни на НГДЕК.
 • Първата родителска среща е през септември и датата ѝ ще бъде обявена допълнително.

Важни дати:

Ден на виртуално отворените врати за кандидат-осмокласниците ще се проведе на 18 април от 18:00 часа в платформата ZOOM.

Приемен изпит по история и цивилизации на 25 юни 2022 г. от 10:00ч. в База 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие..

Подаване по електронен път на свидетелството за основно образование - от 2 юли до 6 юли 2022 г.


Може да задавате своите въпроси относно приема на: ngdek.priem@gmail.com


  Прикачени файлове