Администратор на сайта: Ангел Ефтимов.

Корпус 1

кв.Модерно предградие, ул. Баба №16
Телефон: +359 2 827 7358


Корпус 2

ул. Св. Св. Кирил и Методий №63


E-mail: info-2902702@edu.mon.bg; ngdek.bg@gmail.com

E-mail за въпроси относно приема в НГДЕК: ngdek.priem@gmail.com


Форма за контакти