Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ е национална българска класическа гимназия, открита на 10 октомври 1977 г. в София от Комитета за култура благодарение на застъпничеството на покойните вече Людмила Живкова и проф. Александър Фол.


Откриване на НГДЕК

Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ" е открита на 10 Октомври 1977 г. от Министерството на културата. Има статут на Национален класически лицей към СУ "Св. Климент Охридски". Научно-методически тя е интегрирана със Университета.

10 Октовмри

Пръв неин директор е Гергина Тончева - от 10 октомври 1977 до 8 ноември 2010 г.


720x670_0x4_11169999_930495503638073_6137632459361534147_n.jpg