Важна част от училищния живот в НГДЕК са клубовете и спортните секции. Извънкласните ни дейности привличат възпитаниците ни според интересите и мотивацията им и им дават възможност да дообогатят и развият своите умения.

 Учениците имат възможност да изберат клуб според своите интереси, да изявят своите способности и таланти безплатно, да усвоят нови полезни знания, да дадат простор на творческото си въображение.

 Ателие по изкуство - един от най-интересните в нашата гимназия, даващ възможност в рамките на 4 часа седмично учениците да развиват таланта, уменията и въобръжението си в различни форми на изящното и приложно изкуство. Ателието се ръководи от учителя по изкуство в гимназията - г-жа Адриана Бонева, която преподава история на изкуствата и изобразителни изкуства. Всяка година учениците представят продукта от тяхната работа в една обща изложба, която е традиция за клуба и гимназията. Голяма част от участващите са носители на награди от различни конкурси.

 Клубът на Организацията на обединените нации към НГДЕК е легитимиран от Дружество за ООН в България. Той се стреми да помогне на учениците на гимназията да развият своите умения по дебатиране, както и бързото и ефективно възприемане на информация в развитие на дебат. Клубът е сред най-добрите по рода си в България и се стреми да защитава тази своя репутация. Начинът на "моделиране" на заседанията дава възможност на всеки участник (или група от двама делегати) да представлява държава по конкретен политически въпрос или спор. Най-често се правят модели на актуални или проблеми от близкото минало към Съвета за сигурност към ООН, но има и такива, базирани на исторически събития като Берлинския конгрес през 1878 и Версайския мирен договор от 1919г. Клубът към НГДЕК е с ръководство в състав Румен Георгиев и Филип Марковски, ученици от 39 випуск.

 Клуб ''Военна история'' функционира в НГДЕК от учебната 2017/2018 година. Основната идея на клуба е разискването на теми от важно значение за световната военна, дипломатическа и политическа история. Срещите протичат под формата на лекция и дискусия на конкретна историческа тема. Ръководители на клуба са Тихомир Ценов, преподавател по История и цивилизация в НГДЕК, а председатели са учениците Беркант Исаев и Калоян Папазов от 39. випуск.

Клубът към Българския младежки Червен Кръст при НГДЕК е основан през октомври 2019 година и се стреми към това да затвърди хуманитарния дух на гимназията. Присъединете се и приемете нашата мисия, изцяло подбудена от любов към човека и естественото му желание за помощ на онези в нужда. Чрез провеждането на множество доброволчески акции, благотворителни инициативи, презентации, и обучения за Първа долекарска помощ, срещата с различни житейски ситуации и опознаването на хората в тях, клубът ще допринесе по един благороден начин за отношенията между учениците, тяхната осведоменост за превенция на различните зависимости, борба с HIV/СПИН. Тази мисия би била с огромно значение за онези от нас, които се стремят към това да изградят себе си като едни отговорни и готови за живота след гимназията личности. Срещи се провеждат в последния петък на всеки месец, като преди това членовете задължително биват информирани. Координатор е Зорница Николова, а заместник-координатор е Мария Митева, ученици от 42. випуск.

 Освен в науката, нашата гимназия пази своите традиции и в спорта. Ежегодно нашите отбори по волейбол, баскетбол и футбол играят срещу своите връстници на ученическите игри, а освен тези мачове, се провеждат и турнири между елитните гимназии в град София. Учениците ни организират турнири между випуските в НГДЕК, като най-голяма популярност печели турнирът по футбол ( 2 турнира всяка учебна година - пролетен и есенен). Представителният отбор по футбол е воден от г-н Венцислав Димитров, този по баскетбол и волейбол от г-жа Мирослава Карамфилова. В последните години отборите ни по волейбол и баскетбол записват редица победи на турнирите, в които участват и така увеличават спортната слава на нашата гимназия.

 В тези формации се развиват не само специалните умения, а и екипната култура на нашите възпитаници. В тях се насърчава и провокира менторство в полза на новоприетите ни ученици, в което опитът и знанията на учениците ни от по-горните класове се споделя в ефективно сътрудничество.