Училищен правилник, заявления, молби и др.

Нормативни документи на НГДЕК

 
  • Статут за учебно-методическата дейност на СУ „Св. Климент Охридски“ и Националната гимназия за древни езици и култури. 
  • Правилник за приложение на статута на асоциирания лицей Национална гимназия за древни езици и култури ”Константин-Кирил Философ” към СУ „Св. Климент Охридски“.

Учебни планове за 2023/2024 година:

Закони, наредби и правилници на Министерство на образованието и науката

Заявления и молби на ученици