1. Бюджет и финансова информация по години:

   2. Отчети за касово изпълнение на бюджета и средства от ЕС:

 • Ежемесечни отчети 2023 г.:

1. Отчет 31.01.2023 г.

2. Отчет 28.02.2023 г.

3. Отчет 31.03.2023 г.

4. Отчет 30.04.2023 г.

5. Отчет 31.05.2023 г.

6. Отчет 30.06.2023 г.

7. Отчет 31.07.2023 г.

8. Отчет 31.08.2023 г.

9. Отчет 30.09.2023 г.

10. Отчет 31.10.2023 г.

 • Ежемесечни отчети 2022 г.:

1. Отчет 31.01.2022 г.

2. Отчет 28.02.2022 г.

3. Отчет 31.03.2022 г.

4. Отчет 30.04.2022 г.

5. Отчет 31.05.2022 г.

6. Отчет 30.06.2022 г.

7. Отчет 31.07.2022 г.

8. Отчет 31.08.2022 г.

9. Отчет 30.09.2022 г.

10. Отчет 31.10.2022 г.

11. Отчет 30.11.2022 г. 

12. Отчет 31.12.2022 г.


 • Ежемесечни отчети 2019 г.:

1. Бюджет 31.01.2019г.

1.1. Средства от ЕС 31.01.2019г.

2. Бюджет 28.02.2019г.

2.2. Средства от ЕС 28.02.2019г.

3._Бюджет 31.03.2019г.

3.1 Средства от ЕС 31.03.2019г.

4.Бюджет 30.04.2019г.  

4.1 Средства от ЕС 30.04.2019г.

5. Бюджет 31.05.2019г.

5.1. Средства от ЕС 31.05.2019г.

6. Бюджет 30.06.2019г. 

6.1 Средства от ЕС 30.06.2019г.

7. Бюджет 31.07.2019г.

7.1 Средства от ЕС 31.07.2019г.

8. Бюджет 31.08.2019г.

8.1. Средства от ЕС 31.08.2019г.

9. Бюджет 30.09.2019г.

9.1. Средства от ЕС 30.09.2019г. 

10. Бюджет 31.10.2019г.

10.1. Средства от ЕС 31.10.2019г.

 • Тримесечни отчети:

  1. Бюджет 31.03.2019г.

  1.1. Средства от ЕС 31.03.2019г.

  2. Бюджет 30.06.2019г.

  2.1. Средства от ЕС 30.06.2019г.

  3. Бюджет 30.09.2019г.

  3.1. Средства от ЕС 30.09.2019г.


  finance_def.jpg