1. Бюджет и финансова информация по години:

  • Бюджет 2016

  • Бюджет 2017
  • Бюджет 2019

  • Бюджет 2020

   2. Отчети за касово изпълнение на бюджета и средства от ЕС:

  • Ежемесечни отчети

  • Тримесечни отчети

finance_def.jpg