Кандидатите за приемни изпити след VII клас полагат:

  1. писмен изпит по български език и литература от национално външно оценяване - изпитът се полага в училището, в което се осъществява обучението на учениците в VII клас.
  2. писмен изпит по история и цивилизации, който ще се се проведе на 25 юни 2022 г. от 10:00ч. в корпус 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

      Изпитът по история и цивилизации е върху новото учебно съдържание за VII клас. Чрез задачите се проверяват уменията за работа с различни видове текст, за разграничаване  научно от художествено описание, за ориентиране по картата на България, Балканския полуостров и Европа. Също така за свързване на текст с илюстрация, за усвояване знания за постиженията на видни български творци, за свързване на исторически събития с изучени литературни произведения и др. Всяка година гимназията ни организира безплатни консултации за приемния изпит, които се провеждат в рамките на една седмица (през април и юни) от преподавателите ни по история и цивилизации и са достъпни за всички кандидат-осмокласници.

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа. Оценяването на кандидатите на изпита по история и цивилизация се извършва от комисия, определена със заповед от директора на гимназията. Резултатите от приемния изпит се обявяват на 7 юли на официалния сайт.

Безплатни консултации за приемния изпит по история ще се проведат в периода 19-25 април 2022 г. под формата на видео уроци, до които кандидатите ще имат достъп. За записване за достъп до видео уроците трябва да попълните в срок до 14 април следната форма: https://forms.gle/V6wWoGh6Lb3ymVie7   

Ученици от VІІ клас, класирани на първо, второ или трето място след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Образуване на бала:

  1. годишна оценка по български език и литература с коефициент 1 (максимални 50 точки);
  2. годишна оценка по история и цивилизации с коефициент 1 (макс. 50 т.);
  3. удвоена оценка от външното оценяване по български език и литература (2 Х 100 т. - макс. 200 т.);
  4. удвоена оценка от изпита по история и цивилизации, проведен в НГДЕК (2 Х 100 т. - макс. 200 т.);

   Максимален бал: 500 точки (6.00).

*Класирането за НГДЕК е вътрешно и не е необходимо да търсите за отбелязване нашето училище в списъците с другите при кандидатстването.

Може да задавате своите въпроси относно приема на: ngdek.priem@gmail.comПрикачени файлове

2111683118.jpg